Dây đàn Piano Suzuki ( 200g )

Dây đàn Piano Suzuki ( 200g )

  • Dòng sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • Trạng thái : CÒN HÀNG
  • Dây suzuki có 15 loại ( 15 cỡ dây)
    13 - 13,5 - 14 - 14,5 - 15 - 15,5 - 16 - 16,5 - 17 - 17,5 - 18 - 18,5 - 19 - 19,5 - 20
  • 450.000 VNĐ
  • 320.000 VNĐ

Dây đàn Suzuki

Dây đàn Suzuki ( 200g ) 15 mã hàng

   SP000401  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 13 (太さ0.775Φ 長さ54.2m) (Cuộn)
   SP000400  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 13.5(太さ0.800Φ 長さ50.75m) (Cuộn)
   SP000399  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 14 (太さ0.825Φ 長さ47.7m) (Cuộn)
   SP000398  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 14.5 (太さ0.850Φ 長さ45m) (Cuộn)
   SP000397  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 15(太さ0.875Φ 長さ43m) (Cuộn)
   SP000396  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 15.5(太さ0.900Φ 長さ40.15m) (Cuộn)
   SP000395  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 16 (太さ0.925Φ 長さ38m) (Cuộn)
   SP000394  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 16.5 (太さ0.950Φ 長さ36m) (Cuộn)
   SP000393  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 17 (太さ0.975Φ 長さ34m) (Cuộn)
   SP000392  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 17.5 (太さ1.000Φ 長さ32.5m) (Cuộn)
   SP000391  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 18 (太さ1.025Φ 長さ31m) (Cuộn)
   SP000390  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 18.5(太さ1.050Φ 長さ29.5m) (Cuộn)
   SP000389  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 19 (太さ1.075Φ 長さ28m) (Cuộn)
   SP000388  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 19.5 (太さ1.100Φ 長さ27m) (Cuộn)
    SP000387  Dây đàn Piano Suzuki (200g) - 20 (太さ1.125Φ 長さ26m) (Cuộn)

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt

Facebook Comments ()